ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ENERKLIMA ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 2012