ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CARRIER

Γιατί να επιλέξει κάποιος ένα ολοκληρωμένο σύστημα θέρμανσης από την Carrier;


Ένα ολοκληρωμένο σύστημα θέρμανσης παρέχει θέρμανση και θερμοκρασιακή άνεση, μέσω υδραυλικού δικτύου και συστημάτων διανομής: (σώματα, fan coil, ενδοδαπέδιο), με έξυπνο τρόπο και ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήση, ώστε να εξασφαλίζει άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα σε όλο το κτίριο.


Έχει πλέον αποδειχθεί ότι η αντλία θερμότητας παρέχει τη θέρμανση σε ένα κτίριο με μεγαλύτερη οικονομία έναντι ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης με καύση ορυκτών καύσιμων .

 

 


Τα ολοκληρωμένα συστήματα της Carrier ενσωματώνουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, ενός συστήματος θέρμανσης, όπως υδραυλικά εξαρτήματα και αυτοματισμοί, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία τους και συνεργάζονται με οποιαδήποτε μονάδα παραγωγής ζεστού νερού (λέβητες καυσίμου, αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικά συστήματα κ.α.).


Επιπρόσθετα προσφέρουν ζεστό νερό χρήσης για όλες τις ανάγκες της κατοικίας με χαμηλό λειτουργικό κόστος.


Η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος της Carrier προσθέτει την αξία στο σπίτι σας και με τη χρήση αντλιών θερμότητας εξασφαλίζεται μια υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα με φανερά οφέλη στην τσέπη σας και στο περιβάλλον.

Μάθετε περισσότερα για τα συστήματα θέρμανσης της Carrier >>>

ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

 

Αντλίες θερμότητας

 

Οι αντλίες θερμότητας έχουν ιδιαίτερα οικονομική λειτουργία καθώς χρησιμοποιούν την θερμική ενέργεια του περιβάλλοντος για να αποδώσουν το θερμικό ή ψυκτικό τους έργο.

 Ο βαθμός αποδοτικότητας COP κυμαίνεται από 2,5 έως 5 ανάλογα την τεχνολογία του μηχανήματος. Αυτό ερμηνεύεται ως εξής: για κάθε 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, η μονάδα αποδίδει 2,5 kWh - 5 kWh θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας (θέρμανσης ή ψύξης).

 

Τεχνολογία Αιχμής

 

 Στο παρελθόν το αδύνατό τους σημείο ήταν η μειωμένη τους απόδοση σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες. Αυτό όμως έχει λυθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της τεχνολογίας Inverter. Χάρη στην ευελιξία λειτουργίας των κινητήρων του συμπιεστή και των ανεμιστήρων σε μεταβαλλόμενο εύρος στροφών επιτυγχάνεται:

 

•η μέγιστη απόδοση του συστήματος,

 

•η βελτιωμένη θερμική άνεση στους κλιματιζόμενους χώρους και

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ χαμηλότερη ηλεκτρική κατανάλωση.

   

Ελάχιστο Λειτουργικό Κόστος

 

Με βάση την σημερινή τιμολογιακή πολιτική των ενεργειακών αγαθών, (ΔΕΗ, ΕΠΑ, Πετρέλαιο) η Carrier N.A. Ευρώπης σύγκρινε το κόστος λειτουργίας μιας κατοικίας 100 τετρ. μέτρων στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Η περίοδος λειτουργίας της κατοικίας για τους 5 χειμερινούς μήνες από Νοέμβριο έως Μάρτιο, με 18ώρη ημερήσια λειτουργία και χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 7°C~-5°C.

 

Εξετάστηκαν 3 διαφορετικά συστήματα θέρμανσης :

 

1.Αντλία Θερμότητας Αέρα – Αέρα με τεχνολογία Inverter.

 2.Κεντρική Θέρμανση με χρήση λέβητα φυσικού αερίου. 

 3.Κεντρική Θέρμανση με χρήση λέβητα πετρελαίου.

 

Τα αποτελέσματα του κόστους λειτουργίας κάθε συστήματος απεικονίζονται στο πίνακα που αφορά το κόστος θέρμανσης κατοικίας 100τμ:

 

 

 

Tα αποτελέσματα δείχνουν την σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας των αντλιών θερμότητας σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα κεντρικής θέρμανσης.

 

Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το μέσο κόστος εγκατάστασης ενός κεντρικού συστήματος κλιματισμού κυμαίνεται από 4.000€~8.000€, έναντι 3.000~4.000€ ενός κεντρικού συστήματος θέρμανσης, μπορεί το διαφορικό κόστος επένδυσης να αποσβεστεί σε 2~6 έτη από την οικονομία λειτουργίας της αντλίας θερμότητας. Τα παραπάνω αποτελέσματα βελτιώνονται αισθητά όταν ένα τέτοιο σύστημα λειτουργεί σε περιοχή με υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος όπως οι νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.

 

 Σχεδιασμός και Χρήση

 

Ο σωστός σχεδιασμός και λειτουργία των σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης για την μείωση του λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση ενέργειας βασίζονται στα παρακάτω:

 

•Χαμηλές θερμοκρασίες νερού (κάτω των 65°C) σε αντίθεση με τις θερμοκρασίες των 70-90°C που λειτουργούσαν τα παλαιότερα συστήματα.

 •Συνεχόμενη και όχι διακοπτόμενη λειτουργία του συστήματος. Διατηρούμε τη θερμοκρασία του κτιρίου σε συγκεκριμένα θερμοκρασιακά επίπεδα.

 •Δεν εγκαθιστούμε μεγαλύτερα συστήματα από τα απαραίτητα.

 •Εγκαθιστούμε ηλεκτρονικούς θερμοστάτες με χρονοπρόγραμμα, με μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης και εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητές τους.

 •Εκμεταλλευόμαστε επίσης τις δυνατότητες των αντλιών θερμότητας χρησιμοποιώντας τες όχι μόνο για θέρμανση αλλά και για ψύξη. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται δραματικά ο χρόνος απόσβεσης και διατηρούμε το λειτουργικό κόστος και το κόστος συντήρησης σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

 

Η χρήση αντλίας θερμότητας υψηλής απόδοσης για τη θέρμανση χώρων και για την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών του CO2 στην ατμόσφαιρα και περιορίζει τη χρήση ορυκτών καυσίμων (π.χ. πετρέλαιο) ή άλλων μη ανανεώσιμων πηγών.

 Tο Estia χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και υλικά που συμβάλλουν στη οικονομία και τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

 Σε υπάρχουσες κατοικίες, που έχουν ήδη εγκατασταθεί λέβητες αερίου ή πετρελαίου, η αντλία θερμότητας, μπορεί να συνδυαστεί με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης, και να καλύψει με βελτιστοποιημένο τρόπο τις ανάγκες θέρμανσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι ο λέβητας μπορεί και να χρησιμοποιείται μόνο ως ενισχυτική-δευτερεύουσα πηγή, κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών τον χειμώνα.

 

 Δέσμευση για ένα καλύτερο περιβάλλον

 

 Τι ισχύει για την περίοδο 2008-2012; Σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη υπάρχει μία περίοδος δέσμευσης από το 2008 έως το 2012 για τη μείωση κατά 5% των εκπομπών ρύπων που επιδρούν στο φαινόμενο της υπερθέρμανσης σε σχέση με το 1990

 

Τι είναι το 20-20-20;

Είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020 για:

 

- Μείωση 20% εκπομπών CO2 

- 20% του Ενεργειακού Ισοζυγίου από ΑΠΕ 

- Αύξηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% στο ενεργειακό ισοζύγιο κάθε χώρας της Ε.Ε. καθώς και η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των ΑΠΕ κατά 20%.

 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που καταναλώνεται σε μια κατοικία αφορά τη Θέρμανση και την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, με τα ορυκτά καύσιμα να είναι η βασική πηγή ενέργειας που καταναλώνεται σε μια κατοικία

 

Η μείωση των εκπομπών CO2 μπορεί να επιτευχθεί με αλλαγή των λεβήτων καύσης με αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης για θέρμανση και παραγωγή Ζ.Ν.Χ

  

Αντλίες θερμότητας για ψύξη και θέρμανση

 

 Η λειτουργία της αντλίας θερμότητας γίνεται ως εξής. Η αντλία θερμότητας αντλεί θερμική ενέργεια από το περιβάλλον δηλ. από τον εξωτερικό αέρα. Στη συνέχεια, αυξάνει τη θερμοκρασία της απαχθείσας ενέργειας και την διαχέει με ένα μέσο στον εσωτερικό χώρο. Η θερμότητα διαχέεται μέσω του νερού των σωληνώσεων στα θερμαντικά σώματα χαμηλής θερμοκρασίας (τύπου πάνελ), ή την ενδοδαπέδια θέρμανση, ή τις μονάδες fan coil (τερματικές μονάδες νερού fcu).

 

Η αντλία θερμότητας έχει μεγαλύτερη απόδοση και εξοικονομεί πολύ περισσότερη ενέργεια από τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης (λέβητας πετρελαίου, ηλεκτρικός λέβητας, θερμοσυσσωρευτές, θερμοπομποί κλπ). Οι ρύποι όπως CO2 διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπονται για την θέρμανση μπορούν να μειωθούν έως και 57% συγκρινόμενοι με ένα παραδοσιακό λέβητα ή έως και 28% συγκρίνοντας με ένα λέβητα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου.

 

Η γκάμα σε αντλίες θερμότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 

A) Αποκλειστικά για θέρμανση χώρων (με κάθε τύπο εσωτερικών μονάδων) και παραγωγή ζεστών νερών χρήσης από μία μικρή κατοικία έως μεγάλες και απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές:

 

Carrier 61AF (13-105 kW)

 

B) Αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ψύξη σε ενδοδαπέδια συστήματα, συστήματα με θερμαντικά σώματα ή fancoil ή συνδυασμούς αυτών: 

 

Carrier 30AWH (4-15kW)

Carrier XP energy (6-15kW)

Toshiba Estia (6-15kW)

 

Κάθε εφαρμογή είναι ξεχωριστή και μπορεί να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός του κάθε συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τον τρόπο ζωής του χρήστη.

  

Home ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ